Ritueelbegeleider betekenis & definitie

Een ritueelbegeleider biedt inhoudelijke en eventueel organisatorisch zorg op maat bij de uitvoering van overgangsrituelen (uitvaart, huwelijk, scheiding, pensionering en andere momenten van verandering in het leven).

Een ritueelbegeleider is een opgeleide professional die als zelfstandig ondernemer een breed palet bedient of verbonden is aan een uitvaartonderneming. Zij stemt op basis van wensen en inzichten van haar klant af met de bestaande mogelijkheden (kist zelf dragen en laten zakken). Ook de ontwikkeling van nieuwe rituelen behoort tot haar kunde (vroege miskraam begraven, ceremoniële afsluitende na vechtscheiding, viering vijfjaarsoverleving na kankerbehandeling, verhuizing naar verzorgingshuis etc.).

De gemiddelde klant weet wat spiritualiteit is maar ervaringsdeskundigheid op het terrein van rituelen rond markeringsmomenten ontbreekt meestal. Een ritueelbegeleider richt zich nadrukkelijk op de functie van het ritueel van bijvoorbeeld de overgang naar het verzorgingshuis (= waar gaat het om?). De nadere invulling van zo'n rite de passage is een ware kunst waarbij bijvoorbeeld lichaamstaal belangrijker is dan woorden van uitleg. Rituele 'ruis' dient steeds voorkomen te worden.

De uitvoering van rituelen is geïndividualiseerd. De kans op 'ruis' en rommeligheid lijkt toegenomen. Een tachtigjarige ondergaat zijn verjaardag visueel met film, power point en video-opnames en auditief met lievelingsmuziek en clichématige praatjes. De ritueelbegeleider van deze familie zal om haar professie te ontwikkelen steeds achter eventuele ritueel-kritiek aangaan.

Laatst bijgewerkt 23-02-2018