Wat is de betekenis van uitvoering?

2019
2022-08-11
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

uitvoering

uitvoering - Zelfstandignaamwoord 1. het in de praktijk brengen van iets, tenuitvoerbrenging, volvoering De uitvoering van het vonnis werd drie maanden uitgesteld. 2. (muziek) het ten gehore brengen van een bepaald werk, optreden, opvoering, presentatie, voorstelling ...

Lees verder
2018
2022-08-11
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

uitvoering

uitvoering - zelfstandig naamwoord uitspraak: uit-voe-ring 1. het doen wat vastgesteld is ♢ ze beginnen morgen met de uitvoering van het bouwwerk 2. het vertonen of laten horen ♢ de uitvoering v...

Lees verder
1990
2022-08-11
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

uitvoering

uitvoering - Te gebruiken voor het daadwerkelijke maken van iets of het ten uitvoer brengen van een plan.

1973
2022-08-11
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Uitvoering

v. (-en), 1. voltrekking: de uitvoering van een besluit; 2. het spelen, vertonen (m.n. met betrekking tot de kwaliteit): de uitvoering van het toneelstuk was schitterend; 3. afwerking: in lichte uitvoering.

Lees verder
1958
2022-08-11
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

UITVOERING

Feestavond (eens of enkele malen per jaar) van diverse verenigingen (bijv. muziekkorps, zang-, toneel- of gymnastiekvereniging). U.en worden gehouden voor ‘gewone’ en ‘kunstlievende’ leden en andere geïnteresseerden. In dorpen nog dikwijls een U. op twee achtereenvolgende avonden, één voor getrouwden en &e...

Lees verder
1952
2022-08-11
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Uitvoering

s., útfiering.

1950
2022-08-11
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Uitvoering

v. (-en), 1. voltrekking, tenuitvoerlegging : de uitvoering van een besluit; 2. het spelen, vertonen (inz. met betr. tot de kwaliteit): de uitvoering van het toneelstuk was schitterend; 3. keer of gelegenheid dat iets uitgevoerd wordt, t.w. een concert, toneelstuk enz. : naar een uitvoering gaan; 4. wijze van bewerking: ...

Lees verder
1937
2022-08-11
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

uitvoering

v. uitvoeringen (het uitvoeren): de uitvoering was onberispelijk, het stuk werd onberispelijk gespeeld; mil. een uitvoeringscommando, bevel om een commando uit te voeren; uitvoering geven aan.

1916
2022-08-11
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Uitvoering

Uitvoering - Zie EXECUTIE.

1898
2022-08-11
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

UITVOERING

UITVOERING - v. (-en), voltrekking, tenuitvoerlegging; vertooning; het afspelen (van een muziekstuk). UITVOERINKJE, o. (-s).