Wat is de betekenis van uitvoering?

2019
2021-07-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

uitvoering

uitvoering - Zelfstandignaamwoord 1. het in de praktijk brengen van iets, tenuitvoerbrenging, volvoering De uitvoering van het vonnis werd drie maanden uitgesteld. 2. (muziek) het ten gehore brengen van een bepaald werk, optreden, opvoering, presentatie, voorstelling ...

Lees verder
2018
2021-07-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

uitvoering

uitvoering - zelfstandig naamwoord uitspraak: uit-voe-ring 1. het doen wat vastgesteld is ♢ ze beginnen morgen met de uitvoering van het bouwwerk 2. het vertonen of laten horen ♢ de uitvoering v...

Lees verder
1990
2021-07-27
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

uitvoering

uitvoering - Te gebruiken voor het daadwerkelijke maken van iets of het ten uitvoer brengen van een plan.

1973
2021-07-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

uitvoering

v. (-en), 1. voltrekking: de — van een besluit; 2. het spelen, vertonen (m.n. met betrekking tot de kwaliteit): de — van het toneelstuk was schitterend; 3. afwerking: in lichte —.

Lees verder
1958
2021-07-27
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

UITVOERING

Feestavond (eens of enkele malen per jaar) van diverse verenigingen (bijv. muziekkorps, zang-, toneel- of gymnastiekvereniging). U.en worden gehouden voor ‘gewone’ en ‘kunstlievende’ leden en andere geïnteresseerden. In dorpen nog dikwijls een U. op twee achtereenvolgende avonden, één voor getrouwden en &e...

Lees verder
1952
2021-07-27
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Uitvoering

s., útfiering.

1950
2021-07-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Uitvoering

v. (-en), 1. voltrekking, tenuitvoerlegging : de uitvoering van een besluit; 2. het spelen, vertonen (inz. met betr. tot de kwaliteit): de uitvoering van het toneelstuk was schitterend; 3. keer of gelegenheid dat iets uitgevoerd wordt, t.w. een concert, toneelstuk enz. : naar een uitvoering gaan; 4. wijze van bewerking: ...

Lees verder
1916
2021-07-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Uitvoering

Uitvoering - Zie EXECUTIE.

1898
2021-07-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

UITVOERING

UITVOERING - v. (-en), voltrekking, tenuitvoerlegging; vertooning; het afspelen (van een muziekstuk). UITVOERINKJE, o. (-s).