Demonisch betekenis & definitie

Demonisch betekent letterlijk intense smart veroorzaakt door Hogere Machten. In figuurlijke zin betekent demonisch immens geestelijk lijden vaak met ondraaglijke fysieke pijnen. Dit ten gevolge van immoreel handelen (marteling, genociden), een vreselijk lot (ongeluk) of extreem natuurgeweld (aardbeving, hongersnood).

Een demonische beproeving gaat met existentiële twijfel over God gepaard. Mijn kind door brand verliezen! Waar was mijn God de schepper, de almachtig, alwetend en oneindig goede God? Soms geloven mensen dat God faalt, wraak neemt of kwaadaardig is waardoor duivelse pijnen, niet te vatten ondragelijk leed of onaanvaardbaar onrecht ontstaat. Ook kolossale natuurrampen leiden tot twijfels ten aanzien van God (theodicee). Samengevat: voor een theïst is intens leed tevens een ware geloofsuitdaging.

Voor met name atheïsten is zogenoemd 'duivels' gelijk aan onvervalst mensenwerk. Zij beschouwen volkerenmoord, groepsverkrachtingen, infanticide en ander immoreel gedrag volgens 'duivels' plan niet als ondoorgrondelijk of als iets ongrijpbaars maar als puur menselijke gewelddadigheid.

Hoe als theïst om te gaan met duivelse ervaringen? De wijze waarop gelovigen triomferen over het kwaad op aarde verschilt. Denk daarbij aan hiernamaals, Goddelijke Verlossingen en hel, moksha (hindoeïsme) en nirvana (boeddhisme), reïncarnaties, de misotheist en zo meer.

Mensen theoretiseren over demonische praktijken maar zij proberen ook steeds feitelijk aan bestaand kwaad iets te doen. Zij zetten zich in voor medemens, dier en natuur.

Laatst bijgewerkt 15-01-2019