Synoniemen van Demonisch

2020-02-17

Demonisch

Demonisch is intense smart veroorzaakt door Hogere Machten of immens geestelijk lijden met ondraaglijke fysieke pijnen. Een demonische beproeving gaat met existentiële twijfel over God gepaard. Mijn kind door brand verliezen! Waar was mijn God de schepper, de almachtig, alwetend en oneindig goede God? Soms geloven mensen dat God faalt, wraak neemt of kwaadaardig is waardoor duivelse pijnen, niet te vatten ondragelijk leed of onaanvaardbaar onrecht ontstaat. Ook kolossale natuurrampen leiden...

2020-02-17

demonisch

demonisch - Bijvoeglijk naamwoord 1. duivels Woordherkomst afgeleid van demonie met het achtervoegsel -isch

2020-02-17

demonisch

demonisch - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: de-mo-nisch 1. gemeen en boosaardig ♢ er kwam een demonische uitdrukking op zijn gezicht Bijvoeglijk naamwoord: de-mo-nisch Synoniemen duivels

2020-02-17

Demonisch

DEMONISCH, bn. bw. duivelsch, duivelachtig.

2020-02-17

Demonisch

Demonisch - wordt gezegd van iets, dat een ongewone laagheid, haat en nijd veronderstelt. ➝ Demon.

2020-02-17

demonisch

demonisch, - duivelsch, zie ook: „daemonisch”.

2020-02-17

demonisch

duivels, duivelachtig.