Theodicee betekenis & definitie

Theodicee is wanhopig zoeken naar het antwoord op de vraag waarom God een natuurramp niet heeft weten te voorkomen (aardbeving). Theodicee is twijfelen aan God omdat hij ondanks zijn almacht duivelse daden heeft laten gebeuren (Holocaust).

Rampverwerking veronderstelt een rationele benadering maar dat is zelden zo. Juist bij existentiële rampen vragen mensen zich af waarom in God blijven geloven als die ons zoveel rampspoed bezorgt?

Theodicee (Gr. theos God en dikè rechtvaardigen) probeert vertwijfeld God rationeel te doorgronden. Is God nog wel geloofwaardig? Heeft God ons willen waarschuwen of vreselijk willen straffen? Theodicee neigt zelfs God vanwege de ontstane hel op aarde af te wijzen.

Dit betekent dat het zogenoemde rampritueel op locatie voor gevoelens van theodicee open moeten staan. Op termijn is de betekenis van theodicee dat het mensen aanzet tot het besef dat zij vooral zelf verantwoordelijk voor hun daden zijn en weinig op Hogere Machten kunnen afschuiven.