Redactie Ensie

Hypotheek begrippen omschreven, met medewerking van Van Bruggen Adviesgroep.

Gepubliceerd op 16-08-2016

2016-08-16

Waardering Ontroerende Zaken (WOZ-waarde)

betekenis & definitie

De Waardering Ontroerende Zaken (WOZ-waarde) is een indicatie hoeveel een pand waard is. De WOZ-waarde wordt door de Belastingdienst gebruikt om de hoogte van bepaalde belastingen en heffingen te bepalen. De WOZ-waarde wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld op basis van een taxatie en/of een steekproef van vergelijkbare panden.

Wanneer de gemeente de WOZ-waarde van een pand heeft vastgesteld, ontvangt de eigenaar hiervan een beschikking. Het is mogelijk om hier binnen zes weken bezwaar tegen te maken. Dit moet gebeuren bij de Rijksoverheid. Hiervoor kan het taxatierapport dat de gemeente heeft opgesteld als uitgangspunt gebruikt worden. Daarnaast kan de eigenaar van het pand zelf een taxatierapport laten opstellen om aan te tonen dat de WOZ-waarde niet correct is.

De taxatie van het pand door de gemeente wordt gedaan op basis van de waarde op 1 januari van het voorgaande jaar. Deze datum wordt de waardepeildatum genoemd. Hierbij wordt er gekeken naar de waarde van de grond en de aankoopprijs van het pand. Ook worden de bouwkundige staat van het pand en de omgevingsfactoren meegenomen in de taxatie.

De vastgestelde WOZ-waarde bepaalt onder andere de hoogte van het eigenwoningforfait. Dit is een fictief inkomen dat huizenbezitters bij hun belastbare inkomen op moeten tellen als compensatie voor genoten belastingvoordeel. Daarnaast is de WOZ-waarde van invloed op de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de ontroerende zaakbelasting.