Redactie Ensie

Hypotheek begrippen omschreven, met medewerking van Van Bruggen Adviesgroep.

Gepubliceerd op 09-08-2016

2016-08-09

Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)

betekenis & definitie

Het Waarborgfonds Eigen Woningen is in 1993 opgericht door het Ministerie van VROM en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het doel is om het eigenwoningbezit te bevorderen. Tevens maakt dit fonds het beleid van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het fonds is privaat, maar wordt gesteund door de overheid.

Dat het Waarborgfonds Eigen Woningen gesteund wordt door de overheid is van belang, omdat dit fonds woningeneigenaren en kredietverstrekkers financieel kan ondersteunen. Dit gebeurt door middel van de Nationale Hypotheek Garantie. Deze garantie kan gezien worden als een soort borg. Wanneer woningeigenaren in een situatie komen dat zij de vaste lasten van hun hypotheek niet meer kunnen betalen, zullen zij hun woning moeten verkopen. Wanneer er in dat geval sprake is van een restschuld, kan deze via het NHG betaald worden door het Waarborgfonds Eigen Woningen. Door een gegarandeerde steun van de overheid is er voor woningeigenaren en geldverstrekkers altijd zekerheid dat hypotheek kan worden afbetaald. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen staat dus garant voor het terugbetalen van de hypotheeklasten aan de kredietverstrekkers. Er zijn overigens wel een aantal voorwaarden waaraan een hypotheek moet voldoen om steun van de NHG te krijgen.

Het voordeel voor kredietverstrekkers is dat door deze regeling zij veel meer zekerheid hebben dat het geleende geld in de vorm van een hypotheek uiteindelijk terugbetaald zal worden. Door deze zekerheid kan een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie doorgaans rekenen op een lagere rente, wat een extra voordeel is voor woningeigenaren. De NHG geeft woningeigenaren dus financieel voordeel en vergroot het zekerheid dat de woning verkocht wordt zonder restschuld. Hiermee wordt het risico verkleind dat woningeigenaren in financiële problemen komen.

De WEW stelt jaarlijks regels op omtrent het NHG, waar hypotheekaanbieders zich aan moeten houden. Deze regels bepalen onder andere de maximale hoogte van een hypotheek.