Redactie Ensie

Hypotheek begrippen omschreven, met medewerking van Van Bruggen Adviesgroep.

Gepubliceerd op 09-08-2016

2016-08-09

Wettelijke rente

betekenis & definitie

De wettelijke rente is het rentepercentages dat een schuldeiser mag vragen aan de partij die niet voldoet aan een betalingsverplichting. Het is dus een vorm van schadevergoeding. Deze wettelijke rente bestaat uit twee varianten: rente voor consumententransacties en rente voor handelstransacties. De wettelijke rente wordt door de overheid jaarlijks vastgesteld.

De wettelijke rente treed in werking als de schuldeiser en schuldenaar geen afspraken hebben gemaakt over het niet nakomen van betalingsverplichtingen. In dit geval moet er rente betaald worden over de periode die ligt tussen de uiterste betaaltermijn (in veel gevallen het moment van aankoop) en het moment dat de volledige rekening door de schuldenaar betaalt wordt.

Het is echter ook mogelijk dat de schuldeiser afspraken met de schuldenaar heeft gemaakt over het niet nakomen van betalingsverplichtingen. In dat geval is er sprake van een vastgesteld rentepercentage. Dit wordt de contractuele rente genoemd. Deze is vaak hoger dan de wettelijke rente. Doordat beide partijen hier afspraken over hebben gemaakt of omdat de schuldenaar akkoord is gegaan met de voorwaarden van de schuldeiser is de schuldenaar verplicht de contractuele rente te betalen.

De contractuele rente is tevens gebonden aan een maximaal rentepercentage. Dit percentage wordt door de overheid vastgesteld en bestaat uit het wettelijke rentepercentage plus de standaardrente. De standaardrente is vastgesteld op 12%,

Er is bij wettelijke rente sprake van twee varianten. Het rentepercentage voor consumententransacties verschilt van het rentepercentage voor handelstransacties. Deze rentepercentages mogen niet zomaar in rekening gebracht worden door de schuldeisers. Schuldenaars moeten hier eerst schriftelijk van op de hoogte gesteld zijn.

De hoogte van de wettelijke rente komt tot stand door de herfinancieringsrente met een opslag van 2,25% te verhogen. De wettelijke rente mag met maximaal 2% toenemen ten opzichte van het vorige jaar. Dit om te voorkomen dat de wettelijke rente te snel stijgt.