Redactie Ensie

Hypotheek begrippen omschreven, met medewerking van Van Bruggen Adviesgroep.

Gepubliceerd op 11-08-2016

2016-08-11

Ontbindende voorwaarden

betekenis & definitie

De ontbindende voorwaarden geven aan onder welke condities een koper zonder boete het voorlopige koopcontract mag ontbinden. Zonder geldige en vooraf vastgelegde reden is het namelijk niet mogelijk om boetevrij onder het koopcontract uit te komen. De ontbindende voorwaarden zorgen voor meer tijd om de koop goed af te handelen.

Bij ondertekening van het voorlopige koopcontract heeft de koper vrijwel nooit alle zaken op orde. Om toch zekerheid te hebben dat de woning in de nabije toekomst gekocht kan worden en de verkoper te garanderen dat de verkoop doorgaat wordt een voorlopig koopcontract afgesloten. Dit is een bindende overeenkomst waar de koper alleen onderuit kan binnen drie dagen na ontvangst van de overeenkomst of door aanspraak te maken op de ontbindende voorwaarden.

De ontbindende voorwaarden bieden de koper de mogelijkheid om bijvoorbeeld de financiering van de woning te regelen. Mocht de hypotheekverstrekker niet akkoord gaan met de financiering, dan kan de koper het voorlopige koopcontract laten ontbinden. Dit kan alleen wanneer het niet rond kunnen krijgen van de financiering een van de ontbindende voorwaarden was. Tevens heeft de koper een inspanningsverplichting, wat inhoudt dat aangetoond moet worden dat alles in het werk gesteld is om de koop toch te laten slagen.

Een veelvoorkomende andere ontbindende voorwaarde is het niet kunnen krijgen van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie. Deze garantie biedt een aantal voordelen, maar er zijn ook een aantal voorwaarden aan verbonden. Wanneer de koper niet voldoet aan deze voorwaarden maar wel op deze garantie heeft gerekend kan dit een reden zijn om het contract te ontbinden.

Ook de uitkomst van een bouwkundige rapport kan een reden zijn om het koopcontract te ontbinden. Wanneer bijvoorbeeld hieruit naar voren komt dat de woning ernstige gebreken heeft of er sprake is van achterstallig onderhoud kan dit een geldige reden zijn.