Redactie Ensie

Hypotheek begrippen omschreven, met medewerking van Van Bruggen Adviesgroep.

Gepubliceerd op 09-08-2016

2016-08-09

Voorlopig koopcontract

betekenis & definitie

Een voorlopig koopcontract (ook wel koopovereenkomst genoemd) is de overeenkomst die de verkoper en koper van een woning tekenen om alle details rondom de verkoop van een woning vast te leggen. Het koopcontract bevat in ieder geval de prijs van de woning en de ontbindende voorwaarden van het contract.

Ook worden in de koopovereenkomst de gegevens van de koper en verkoper opgenomen, evenals de gegevens van de woning. De naam wekt de indruk dat een voorlopig koopcontract vrijblijvend is, maar dat is niet het geval. De koopovereenkomst is bindend en kan alleen ontbonden worden als de koper aanspraak kan maken op de bindende voorwaarden. Ook heeft de koper het recht om binnen drie dagen (inclusief twee werkdagen) na ontvangst van het voorlopige koopcontract de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden. Na deze termijn is ontbinding alleen mogelijk wanneer de ontbindende voorwaarden gelden. Is dat niet het geval en wil de koper alsnog afzien van de koop van de woning, dan moet er een boete betaald worden aan de verkoper. Deze boete bedraagt doorgaans 10% van de koopprijs.

Vanwege het bindende karakter van het voorlopige koopcontract zijn de ontbindende voorwaarden erg belangrijk. Deze voorwaarden maken het mogelijk om af te zien van de verkoop van de woning zonder de boete te betalen. Uiteraard moet een van de voorwaarden dan opgevoerd kunnen worden als geldige reden. De meest voorkomende ontbindende voorwaarden zijn: het niet rond krijgen van de financiering, geen hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie kunnen afsluiten, het ontdekken van gebreken na een bouwkundig onderzoek of het niet kunnen krijgen van een woonvergunning. Om aanspraak te kunnen maken op deze voorwaarden is het voor de koper noodzakelijk schriftelijk bewijs aan te dragen. De koper heeft een inspanningsverplichting en moet dus moeite doen om de koop van de woning te regelen.