Redactie Ensie

Hypotheek begrippen omschreven, met medewerking van Van Bruggen Adviesgroep.

Gepubliceerd op 10-02-2016

2016-02-10

Nationale Hypotheek Garantie

betekenis & definitie

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een fiscale regeling waarbij de eventuele restschuld op hypotheken wordt overgenomen. De NHG biedt hiermee een garantie aan zowel de geldlener als geldverlener. Men kan in aanmerking komen voor een NHG wanneer men als huizenbezitter een hypotheek afsluit.

Vrijwel iedereen die een huis koopt, sluit hiervoor een hypotheek af. Met het afsluiten van deze lening, accepteert men de maandelijkse lasten die hier bij horen. In sommige gevallen kan men deze maandelijkse lasten niet meer opbrengen, bijvoorbeeld wanneer men een baan verliest, arbeidsongeschikt wordt of wanneer een partner komt te overlijden. Het gevolg kan zijn dat men gedwongen wordt een woning te verkopen. Wanneer de verkoop echter niet genoeg oplevert om de hypotheek af te lossen, kan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen de restschuld kwijt schelden. Hiervoor dient men wel een NHG te hebben afgesloten. Het afsluiten van een NHG, biedt zo een vangnet wanneer men onverwacht in bepaalde situaties terecht komt. Het is daarnaast een zekerheid voor de hypotheekverstrekker dat de lening daadwerkelijk wordt afgelost. De NHG is op deze manier niet alleen een vangnet voor beide partijen, het is voor de hypotheekverstrekker vaak een reden om een lagere hypotheekrente te hanteren.

Een NHG heeft een door de overheid vastgesteld grensbedrag. Dit is het maximale bedrag wat een woning mag kosten om in aanmerking te komen voor een NHG. Op 30 juni 2015 is het grensbedrag verlaagd van 265.000 euro naar 245.000 euro. Huizenbezitters van woningen die tot 245.000 hebben gekost, kunnen dus aanspraak maken op een NHG in het geval dat nodig mocht zijn. De rijksoverheid heeft aangekondigd het grensbedrag in juli 2016 verder te verlagen naar 225.000 euro.