Redactie Ensie

Hypotheek begrippen omschreven, met medewerking van Van Bruggen Adviesgroep.

Gepubliceerd op 10-08-2016

2016-08-10

Euribor rente

betekenis & definitie

De Euribor rente is de rente die veel grote Europese banken hanteren om elkaar leningen te verstrekken. De Euribor rente kan worden gezien als de gemiddelde rente waartegen leningen worden verstrekt, en geldt als belangrijke maatstaf voor het bepalen van allerlei andere rentestanden.

Binnen Europa wordt de Euribor rente door aanbieders van verschillende vormen van leningen nauwlettend in de gaten gehouden. De rente voor veel producten die worden aangeboden, bijvoorbeeld hypotheken en spaarrekeningen, wordt namelijk gebaseerd op de hoogte van de Euribor rente. De Euribor rente wordt voornamelijk gebaseerd op ontwikkelingen in economische groei en inflatie.

In de praktijk kan er niet worden gesproken van één Euribor rente. Er zijn verschillende rentetarieven die worden gezien als Euribor rente, met ieder een andere looptijd. Sinds 2013 worden er acht verschillende looptijden gehanteerd, waarbij de kortste looptijd 1 week en de langste looptijd 12 maanden is. Voor deze verschillende looptijden worden andere rentestanden gebruikt. Hierdoor is er eigenlijk geen sprake van een Euribor rente, maar zijn er meerdere Euribor rentes. De Euribor rente wordt dagelijks opnieuw vastgesteld, maar wordt pas 24 uur later open voor het publiek, om zo risicovolle speculaties tegen te gaan.

Sinds de economische crisis in 2008 is er verschillende keren kritiek geleverd op de Euribor rente. In 2013 werd vastgesteld dat sommige grote, Europese banken de Euribor rente hadden gemanipuleerd. De Europese Centrale Bank besloot om betrokken banken hiervoor een boete op te leggen.