Redactie Ensie

Hypotheek begrippen omschreven, met medewerking van Van Bruggen Adviesgroep.

Gepubliceerd op 10-08-2016

2016-08-10

Erfpacht

betekenis & definitie

Erfpacht is een vorm van pacht waarbij de pacht doorloopt in geval de verpachter komt te overlijden. Bij erfpacht worden bepaalde stukken grond waar onroerend goederen op worden gebouwd niet gekocht, maar gehuurd van de verpachter.

Wanneer men een woning koopt, is het in veel gevallen noodzakelijk om ook een bedrag te betalen voor de grond waar de woning, of andere onroerende goederen, op staat. In sommige gevallen wordt deze grond niet gekocht, maar als het ware door de eigenaar van het onroerend goed gehuurd. Dit wordt ook wel erfpacht genoemd. Hiermee betaalt de eigenaar van het onroerend goed jaarlijks een bedrag aan de eigenaar van de grond, wat veelal een gemeente of de overheid is.

De looptijd van de erfpacht kan in Nederland worden vastgesteld voor een bepaalde periode. Vaak gaat het hierbij om tientallen jaren, waardoor het bedrag dat men jaarlijks betaalt aan erfpacht zeer laag kan uitvallen. Het jaarlijkse bedrag dat men betaalt voor erfpacht wordt het canon genoemd.

Doordat de looptijd van erfpacht tientallen jaren kan duren, is er vaak een groot verschil tussen de waarde van de grond ten tijde dat de pacht werd afgesloten en ten tijde dat de pacht af liep. Door de waardestijging van de grond kunnen verpachters een veel hoger bedrag vragen nadat het oude erfpacht is afgelopen en een nieuwe wordt afgesloten. Met name particuliere erfpachters hebben in het verleden de prijzen van nieuwe pacht flink laten oplopen, waardoor het onroerend goed op het betreffende stuk grond voor de geïnteresseerden niet meer te betalen was.