Redactie Ensie

Hypotheek begrippen omschreven, met medewerking van Van Bruggen Adviesgroep.

Gepubliceerd op 01-02-2016

2016-02-01

Annuïteitenhypotheek

betekenis & definitie

Een annuïteitenhypotheek is een hypotheeklening met een vastgestelde einddatum, waaraan voorafgaand maandelijks een geldsom wordt afgelost. De bruto maandlasten blijven steeds gelijk, ondanks toenemende netto maandlasten. Deze hypotheeklening geeft zekerheid dat met het bereiken van de einddatum ook de gehele hypotheek is afgelost.

‘Annuïteiten’ is een andere benaming voor de bruto maandlasten die gedurende de aflossingsperiode steeds hetzelfde blijven. Annuïteiten bestaan ten eerste uit rente, wat wordt uitgerekend door vermenigvuldiging van het openstaande leenbedrag met het rentepercentage. Het tweede bestanddeel is aflossing, ofwel de netto maandlasten die berekend worden door de uitgerekende rente af te trekken van de vaste maandlasten.

Als er nog bijna niks is afgelost, is de rente hoog en bestaat de annuïteit voornamelijk uit rente. Na meerdere aflossingen is de openstaande hypotheeklening lager en bestaan de annuïteiten grotendeels uit aflossing. Het renteaandeel daalt gedurende de aflossingsperiode, terwijl het aflossingsaandeel stijgt.

Een nadeel is dat naarmate het renteaandeel gedurende de looptijd van de hypotheek afneemt, je fiscale voordeel dat ook doet. Dat houdt in dat gedurende de hypothecaire looptijd steeds een kleiner deel van de maandlasten kan worden teruggevorderd. De hypotheekrenteaftrek van premiebedragen wordt dus steeds kleiner.

Een ander nadeel is dat de annuïteitenhypotheek niet beschermd is tegen renteverhogingen. Als een annuïteitenhypotheek is afgesloten, waarbij steeds maar net de maandelijkse betaling voltooid kan worden, zal een renteverhoging het voltooien van de betalingen nogmaals vermoeilijken.

Een voordeel is dat deze hypotheek grote zekerheid geeft tot gehele aflossing wanneer het einde van de looptijd is
bereikt. Ook is de hypotheekrenteaftrek aan het begin zeer hoog, hoewel dat gedurende de looptijd dus wel afneemt. Nog een voordeel is dat de bruto maandlasten steeds gelijk blijven gedurende deze periode.