Redactie Ensie

Hypotheek begrippen omschreven, met medewerking van Van Bruggen Adviesgroep.

Gepubliceerd op 16-08-2016

2016-08-16

Bruto maandlasten

betekenis & definitie

De bruto maandlasten zijn de maandelijkse betalingen die een woningeigenaar aan de hypotheekverstrekker verschuldigd is. De bruto maandlasten bestaan uit de maandelijkse aflossing op de hypotheek en de rentekosten over de hypotheekschuld. Sommige hypotheken kennen in plaats van aflossing een spaarpremie, maar inmiddels worden dergelijke hypotheken niet meer afgesloten.

De hypotheekverstrekker bepaalt aan de hand van de marktwaarde van de woning, het ingebrachte eigen vermogen en het inkomen van de woningeigenaren wat de maximale hypotheek wordt. Aan de hand van de maximale hypotheek kan ook de bruto maandlast berekend worden.

Bij het bereken van de maximale bruto maandlasten kijkt een hypotheekverstrekker vaak niet naar de marktrente. Dit percentage betaalt in werkelijkheid een deel van de bruto maandlasten. Maar, om zeker te zijn dat de woningeigenaren de maandlasten kunnen opbrengen wordt er gebruik gemaakt van een toetsrente (ook wel rekenrente genoemd). Deze rente ligt hoger dan de werkelijke rente en geeft daardoor een stabieler beeld dan wanneer er naar de marktrente gekeken wordt. Deze constructie wordt overigens alleen toegepast bij hypotheken met een rentevaste periode onder de tien jaar.

De bruto maandlasten verschillen van de netto maandlasten doordat bij de netto maandlasten eventuele belastingvoordelen meegenomen worden. In de meeste gevallen pakt de netto maandlasten dus lager uit dan de bruto maandlasten.