Redactie Ensie

Hypotheek begrippen omschreven, met medewerking van Van Bruggen Adviesgroep.

Gepubliceerd op 16-08-2016

2016-08-16

Netto maandlasten

betekenis & definitie

De netto maandlasten zijn gelijk aan de bruto maandlasten minus de hypotheekrenteaftrek. De bruto maandlasten bestaan uit een aflossing en rentekosten. Na een fiscaal jaar wordt echter de omvang van de hypotheekrenteaftrek duidelijk. Dit totaalbedrag wordt van de bruto maandlasten afgetrokken worden om de netto maandlasten te berekenen.

Om het totaal een hypotheekrenteaftrek te berekenen is het belangrijk te weten wat het eigenwoningforfait is. Deze bijtelling is een vorm van fictief inkomen dat toegevoegd wordt aan het daadwerkelijke inkomen. De hoogte hiervan wordt bepaalt door de WOZ-waarde van de woning. Doorgaans is dat zo’n 0,75% van de woningwaarde.

Door het eigenwoningforfait toe te voegen aan het daadwerkelijke inkomen wordt het belastbare inkomen duidelijk. Hier mag echter nog het totaal aan betaalde hypotheekrente vanaf worden getrokken. Deze regel wordt echter langzaam afgebouwd: in 2041 mag nog maar 38% van de hypotheekrente afgetrokken worden van het belastbaar inkomen.

Naast de hypotheekrenteaftrek zijn er nog meer kosten die van het belastbaar inkomen afgetrokken mogen worden. Zo zijn de kosten die gemaakt zijn om de hypotheek af te sluiten eenmalig fiscaal aftrekbaar in het jaar dat de hypotheek is afgesloten.

Wanneer het uiteindelijke inkomen berekend is blijft er een belastingvoordeel over. Dit is het oorspronkelijke inkomen (uit werk + eigenwoningforfait) minus het uiteindelijke inkomen. Door dit belastingvoordeel door twaalf te delen worden de netto maandlasten duidelijk.