Gepubliceerd op 05-05-2017

Homoseksualiteit

betekenis & definitie

Homoseksualiteit wordt in Nederland sinds ongeveer dertig jaar door een meerderheid van de bevolking min of meer normaal gevonden. In macho beroepsgroepen (politie, brandweer, deurwaarders) is waarschijnlijk het minste sprake van deze emancipatie. Ook mensen uit macholanden hebben veel moeite met homo’s. Ze vinden het tegennatuurlijk gedrag.

Een paar aandachtspunten:

* Ook in de Arabische landen bestaat uiteraard homoseksualiteit. Vóór het huwelijk hebben zelfs veel jongens seks met elkaar. Dat wordt gezien als een tijdelijk, voorhuwelijks verschijnsel dat vanzelf wel weer over gaat.

* Voor homo’s is het in de niet westerse wereld de norm dat ze in de openbare sfeer niet over hun homoseksualiteit praten. ‘Het is al erg genoeg dat je het bent.’ Kenmerkend voor veel Nederlandse homo’s is dat zij er juist expliciet over willen praten.

* In de Arabische wereld, maar ook in Latijns-Amerika is het voor een man een groot taboe om zich te laten penetreren. Hij is dan de ‘vrouwelijke’ partij. In contacten met Marokkaanse schandknapen heeft dit in Nederland al herhaaldelijk tot grote problemen geleid.

* Lesbisch zijn is in de Arabische wereld nog minder zichtbaar dan mannelijke homoseksualiteit.

* In een aantal landen is homoseksualiteit bij wet verboden. Zie bijgaand kaartje.

* In het Arabisch en in veel andere talen is er één woord voor homoseksualiteit en pedoseksualiteit (seks met kinderen). De letterlijke vertaling is ‘seksuele perverseling’. Dat taalgebruik bevordert uiteraard ook de acceptatie van homoseksualiteit niet.

In Nederland heeft bisschop Bekkers rond 1963 een belangrijke bijdrage geleverd aan het doen accepteren van homoseksualiteit. Hij genoot veel gezag, vooral in katholieke kring. Vanuit zijn beminnelijkheid heeft hij de Nederlandse katholieken toleranter gemaakt.

De acceptatie van homoseksualiteit bij Nederlandse islamieten neemt langzaam toe (zie Hoopgevend). Waarschijnlijk is een islamitische bisschop Bekkers een voorwaarde om een grotere verandering in islamitische kring te bewerkstelligen. Op bijgaande wereldkaart ziet u in welke landen homoseksualiteit strafbaar is.