Gepubliceerd op 05-05-2017

Huwelijk

betekenis & definitie

In de individualistische culturen kiezen jonge mensen zelf hun partner. Hun ouders zullen hen daarbij niet helpen, ook niet als de kinderen dat zouden willen. Ouders proberen wel vaak druk uit te oefenen op de gemaakte keuze maar meestal is dat niet effectief. De partner kan hetero of homo zijn hoewel dat laatste nog niet helemaal gewoon gevonden wordt. De partner hoeft geen maagd te zijn. Op de huwelijksdag wordt zonder probleem teruggeblikt op vroegere vriendjes en vriendinnetjes. Autochtone Nederlanders trouwen vooral met de partner, niet zozeer met de hele familie hoewel: je krijgt de familie er wel ongevraagd bij. Er is geen sprake van een bruidsschat. Het huwelijk duurt een dag, soms een halve dag. Alleen de genodigden zijn welkom. Op de uitnodiging staat expliciet of iemand alleen welkom is op de receptie of ook bij het diner.

Voor niet-westerse migranten geldt in veel opzichten het tegendeel. De ouders ‘bemoeien zich’ veel nadrukkelijker met de huwelijkskeus resp. ze zijn er veel meer bij ‘betrokken’. Je trouwt in feite met de familie, niet alleen met de ene partner. Een huwelijk is automatisch een hetero huwelijk. Van de vrouw wordt verlangd dat ze maagd is. Spreken over vroegere vriendjes zou ongehoord zijn. Een huwelijksfeest kan enkele dagen duren.

In islamitische landen betaalt de man een forse bruidsschat. Die wordt, officieel, het eigendom van de vrouw en is haar appeltje voor de dorst bij een eventuele echtscheiding. De islam staat toe dat een man vier vrouwen heeft, als ze allemaal evenveel aandacht krijgen. In Turkije, en o.a. in Tunesië, is polygamie bij wet verboden. In Turkije is het familierecht, net als in veel andere landen, namelijk niet op de islam gebaseerd. In Marokko is in 2004 de wet op het familierecht (Mudawwanah) ingrijpend gewijzigd maar veel dorpse Marokkanen weten dat nauwelijks. Sinds deze wetswijziging is het trouwen met meerdere partners voor de man wat lastiger geworden. Andere wijzigingen zijn dat de partners minimaal 18 (was 15) jaar moeten zijn. De vrouw staat ook niet meer onder toezicht van haar man, de gelijkwaardigheid is in de wet opgenomen. Officieel is ook geregeld dat er bij het huwelijk een huwelijksakte kan worden opgesteld. Daarin kan de vrouw regelen dat zij scheidt van haar man als hij een tweede partner neemt. Ze kan ook vastleggen wat haar bezittingen zijn, dat ze mag studeren en werken, wel of geen hoofddoek wil dragen, etc. (bron: MVVN).

(Zie Man-vrouw verhouding, Echtscheiding, Uithuwelijken, Schaking, Neef-nicht huwelijken).