Zicht betekenis & definitie

Zicht - op wissels de tijdsbepaling der betaling. Op zicht beteekent, dat de wissel dadelijk bij de vertooning moet worden betaald. Wordt het woord zicht voorafgegaan door een andere tijdsbepaling, b.v. acht dagen, drie maanden, dan wil dat zeggen, dat de betaling zooveel dagen of maanden na het oogenblik der vertooning moet plaats hebben; de betrokkene is in dat geval gehouden, op den wissel aan te teekenen, dat deze hem vertoond is, met vermelding van den datum der vertooning.

Gepubliceerd op 14-03-2019