B betekenis & definitie

B - op Duitsche koerslijsten beteekent brief en duidt aan, dat tot de in de aldus aangeduide kolom staande koersen, wissels, effecten, enz. aangeboden zijn, in Engelsche noteeringen eene verkorting voor „Papier” (Bills).

Gepubliceerd op 13-03-2019