Betaling betekenis & definitie

Betaling - onder betaling heeft men in het algemeen te verstaan, het nakomen van de verplichtingen, uit een overeenkomst voortspruitende. De bizondere beteekenis, die dit woord evenwel voornamelijk heeft is: het voldoen van een geldelijke schuld, geheel of gedeeltelijk.

Gepubliceerd op 13-03-2019