Zeebrief betekenis & definitie

Zeebrief - document, dat de nationaliteit van een schip aanwijst. Zoodra een schip gebouwd is en het bewijs geleverd is, dat het een Nederlandsch schip is (Nederlandsche eigenaars met minstens de helft van het kapitaal in Nederland) wordt een zeebrief verstrekt door het Ministerie van Landbouw, Handel en Nijverheid. Het bewijs, hierboven bedoeld, moet geleverd worden door een beƫedigde verklaring voor den kantonrechter. De zeebrief is voor vier jaar geldig en levert het bewijs bij het binnenkomen van een haven, dat door den kapitein aan alle formaliteiten en verplichtingen in de laatste haven voldaan is. De zeebrief moet door den consul of een ander bevoegd ambtenaar in iedere haven geviseerd worden.

Gepubliceerd op 14-03-2019