Nationaliteit betekenis & definitie

Nationaliteit - de gemeenschap tusschen alle leden van eenzelfde land. De nationaliteit bestaat zoowel in de taal, zeden en gebruiken, als in de behoeften, de vatbaarheid tot geestelijke of lichamelijke ontwikkeling.

Gepubliceerd op 14-03-2019