Zedelijk lichaam betekenis & definitie

Zedelijk lichaam - een vereeniging van personen tot een rechtspersoon. Deze vereeniging geschiedt met een bepaald doel, zonder het oogmerk te hebben, geldelijk voordeel te behalen, en dat niet strijdig mag zijn met de wet of de goede zeden.

Gepubliceerd op 14-03-2019