Personen betekenis & definitie

Personen - rek., waarop het ontstaan en tenietgaan van alle vorderingen en schulden wordt aangeteekend. Wordt vaak onderverdeeld in: „Debiteuren” en „Crediteuren”. Zie ook J. Hagers, Koopmansboekhouden, deel I.