Waarborgfonds betekenis & definitie

Waarborgfonds - rekening. Zie: Aandeelen in het Waarborgfonds, en Effecten van het Waarborgfonds.

— rek., voorkomende in de boekh. van maatschappijen, die bij de Regeering een fonds hebben moeten deponeeren, tot zekerheid voor de nakoming der op haar rustende concessieverplichtingen. Zij wordt voor de waarde van dat fonds gedebit. (aan de rek. Kas of Effecten), en gecredit., wanneer bij afloop der concessies en nietverlenging, dit fonds wordt terugontvangen. Zie ook J. Hagers, Koopmansboekhouden, deel IV.

Gepubliceerd op 14-03-2019