Volkenrecht betekenis & definitie

Volkenrecht - het recht dat tusschen volkeren geldt, waarin de rechtsbetrekking tusschen de Staten onderling geregeld is; b.v. het tractaat tusschen Duitschland en Nederland betreffende de zalmvisscherij op den Rijn.