Vermogen betekenis & definitie

Vermogen - het totaal der bezittingen, aan zeker persoon of vereeniging van personen behoorende, verminderd met dat der schulden.

— Bonger, W. A. Vermogen en inkomen in Nederland.

In De Nieuwe Tijd, jg. 15 (1910), bl. 236-245.

Gepubliceerd op 14-03-2019