Wat is de betekenis van Vermogen?

2024-04-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

vermogen

vermogen - Zelfstandignaamwoord 1. (financieel) een kapitaal aan geld -> bezit, bezitting, eigendom De buurman heeft een flink vermogen. 2. de kwaliteiten om iets te kunnen doen, capaciteit Hij heeft niet het vermogen om leiding te geven aan die groep....

2024-04-22
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Vermogen

Het saldo van bezittingen en schulden. Toelichting De bezittingen bestaan uit financiële bezittingen (banktegoeden en effecten), onroerend goed en ondernemingsvermogen. De schulden omvatten onder meer schulden ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet. Enkele zaken zijn bij de berekening van het vermogen niet meegeteld door gebre...

2024-04-22
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

vermogen

vermogen - zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-mo-gen 1. kracht om iets te doen ♢ deze auto heeft een vermogen van 20 pk 2. al je bezittingen samen ♢ zijn vermogen is de laatste jaren alleen ma...

2024-04-22
Bridge Opzoekboek

drs. Toine van Hoof (2017)

vermogen

Grote hoeveelheid punten. In de uitdrukkingen: ‘dat kost een vermogen’, ‘dat scheelt een vermogen’, ‘dat levert een vermogen op’, ‘voor een vermogen gaan’. Zie ook: jaartal

2024-04-22
Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Vermogen

Het vermogen van een onderneming is de waarde van het totaal aan activa dat in de onderneming geïnvesteerd is. Deze activa zijn bij een horizontale balans terug te vinden aan de debetzijde. Aan de creditzijde staat vermeld op welke manier deze activa gefinancierd zijn. Het vermogen van een onderneming bestaat uit het totaal aan activa dat in de ond...

2024-04-22
Praktisch Burgerlijk Procesrecht

J.P.H. Timmermans & N.H.P.G. Sommers (2014)

vermogen

Goederen en schulden van een rechtssubject.

2024-04-22
Sport en beweging

Margreet Weide (2006)

Vermogen

Alle financiële middelen, het kapitaal (geld) waarover een organisatie kan beschikken. We onderscheiden: 1. eigen vermogen: eigen geld; 2. vreemd vermogen: geleend geld; schuld die moet worden terugbetaald.

2024-04-22
Lexicon van het Koninklijk Huis

F.J.J. Tebbe (2005)

vermogen

Het vermogen van de familie Van Oranje-Nassau is regelmatig onderwerp van speculaties en gissingen. In rangIijstjes van verschillende internationale media is het familiekapitaal vaak geschat op miljarden euro’s, waarbij de koningin waarschijnlijk ten onrechte als een van de rijkste vrouwen ter wereld is betiteld. Vaak zijn in ranglijstjes zak...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-22
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon (2003)

Vermogen

Het vermogen van een systeem is de mogelijkheid van dat systeem om een bepaalde energie binnen een bepaalde tijdsperiode om te zetten (dat wil zeggen te produceren of te verbruiken). De eenheid van vermogen is de Watt (W)., en stemt overeen met de mogelijkheid om een energiehoeveelheid van 1 joule om te zetten gedurende 1 seconde. 1 Watt = 1 joule/...