Valuta betekenis & definitie

Valuta - de wettelijke regeling van het betalingsmiddel. Alle beschaafde landen hebben een eigen valuta, waarbij als stof, waarnaar deze bepaald wordt, ook voor het internationaal verkeer, van zeer ouden tijd af, goud of zilver gekozen werd, terwijl later in vele landen de zoogenaamde dubbele valuta, goud en zilver kwam.

Van een papiervaluta kan slechts in betrekkelijken zin gesproken worden. Door den staat uitgegeven papiergeld kan geen valuta uitmaken, omdat de waarde daarvan zich geheel regelt naar den prijs van het goud of zilver en het krediet van den staat-uitgever; banknoten kunnen slechts tot een bedrag worden uitgegeven, dat beperkt wordt door de behoefte der circulatie, en moeten volgens alle bankoctrooien, tot een bepaald minimum door edel metaal gedekt zijn. Ook waarde, zoowel in de beteekenis van betaling als van verhouding der verschillende muntsoorten of andere betalingsmiddelen; ook: in de beteekenis van wissel: valuta op Londen, voor wissel op Londen.

Ook, bij rekening-courant : vervaldag, verbetering van valutadatum.

Gepubliceerd op 14-03-2019