Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Gepubliceerd op 14-03-2019

2019-03-14

Zilver

betekenis & definitie

Zilver - In den handel komt het zilver meest in den vorm van baren voor, minder als platen, koeken, pyramiden. Wanneer het niet meer dan 1/4 pCt. vreemde bestanddeelen bevat, noemt men het fijn zilver. Evenals het goud komt het zilver overal op aarde voor, hoewel ook gedegen, toch meest in verbinding met zwavel, spiesglans, arsenicum en chloor, in verschillende verhouding van 59.9 pCt. tot zelfs 861/2 pCt. van de hoeveelheid erts.

Als standaardmetaal heeft het zilver thans afgedaan, omdat het te weinig stabiel van waarde is geworden. Na de groote daling van den zilverprijs omtrent 1870 werd goud het algemeen ruilmiddel over geheel de beschaafde wereld. In den vorm van teeken- en pasmunt bewijst het zilver evenwel nog zeer belangrijke diensten.