Valschheid in geschrifte betekenis & definitie

Valschheid in geschrifte - wordt te onzent gestraft met gevangenisstraf van hoogstens 5 jaren, als die betreft een geschrift, waaruit een recht, verbintenis of bevrijding van schuld kan ontstaan (een rechtstitel dus), alsmede het opzettelijk gebruik van zoodanig geschrift als onvervalscht, terwijl daaruit nadeel kan ontstaan. Met hoogstens 7 jaren wordt dit misdrijf gestraft, indien het een authentieke akte, schuldbrieven van staten, provincies, gemeente of openbare instellingen, aandeelen, certificaten, obligatiƫn van een vereeniging, stichting of vennootschap, talons, coupons of dividendbewijzen betreft.

Gepubliceerd op 14-03-2019