Rafactiemeester betekenis & definitie

Rafactiemeester - beƫedigd deskundige, die het bedrag der aan goederen overkomen schade vaststelt. Gewoonlijk geschiedt het rafactioneeren b.v. van een partij tabak, die door brand, water, slechte verpakking of andere oorzaken schade geleden heeft, door makelaars of hun personeel, daartoe door den eigenaar der goederen en den assuradeur aangesteld.

Te Amsterdam is een rafactiemeester voor de tabak gevestigd.

Gepubliceerd op 14-03-2019