Tabak betekenis & definitie

Tabak - Kiszling, Richard. Beknopt handboek voor de tabakskennis, tabaksteelt en de tabaksfabricage. 13 afl. f 3.25.

Kuilenburg, Blom en Olivierse.

Boekhouding van den Handelaar in : J. C. Bokhoven, f 0.75. Handelsstudie-serie.

— Wolf, Jacob. De tabak en de tabaksfabrikaten, f 6.—. Leiden.

A. W. Sijthoff’s Uitgevers-maatschappij.

Gepubliceerd op 14-03-2019