Rafactie of raffactie betekenis & definitie

Rafactie of raffactie - 1. Een vergoeding, die de verkooper toestaat voor gedeeltelijke beschadiging, bijv. als gevolg van slechte verpakking. Zij komt o. a. voor bij tabak en katoen.

2. In de assurantiepraktijk gebruikelijke methode ter bepaling van de geleden schade, bestaande in het door deskundigen vaststellen, hoeveel de waardevermindering bedraagt, die de goederen hebben ondergaan door beschadiging, tengevolge van den brand. Bij rafactie wordt de beschadigde waarde naar denzelfden marktprijs getaxeerd als de gezonde waarde, zoodat de rafactie-methode alleen bruikbaar is voor verzekering op open polis en niet wanneer de gezonde waarde krachtens polisbeding een andere is dan de marktwaarde tijdens den brand.

Gepubliceerd op 14-03-2019