Nationale schuld betekenis & definitie

Nationale schuld - de schuld van een land, van den staat in zijn geheel, in onderscheiding van de schulden ten laste van provinciën, gemeenten, enz. Voor 1798 kende men in ons land geen nationale schuld, ieder gewest leende, wat het noodig had. Eerst de constitutie van 1798 bracht hierin verandering, door alle provinciale en andere schulden tot nationale schuld te verklaren.

Nationale schuld. Luijsterburg, J. A., Het Grootboek der nationale schuld in de practijk. Amsterdam. Schelten en Giltay. f 1.50.

— Wisselingh, E. J. van, De grootboeken en de wetten en besluiten op het stuk der nationale schuld bestaande. Amsterdam. Meulenhoff en Co. f 4.90.

Gepubliceerd op 14-03-2019