Schuld betekenis & definitie

Schuld - eene nog niet vervulde verbintenis; in anderen zin: de veronachtzaming van een plicht, alsook de verantwoordelijkheid voor de gevolgen, door verzuim van verschuldigde zorg en oplettendheid veroorzaakt. In de eerste beteekenis komt schuld het meest voor als geldschuld en wel in enger beteekenis en onder verschillende omstandigheden naar den aard der schuld, als boekschuld, wisselschuld, kapitaalschuld, enz.