Maatstaf betekenis & definitie

Maatstaf - in de werkelijkheid een werktuig om er mede te meten, een staaf, een lat, waarop de als eenheid aangenomen maat is aangegeven met of zonder haar onderverdeelingen, en die een of meermalen die maat aangeeft, in figuurlijken zin de norm, waarnaar men zaken of personen, hunne eigenschappen, vergelijkt en afmeet.

Gepubliceerd op 14-03-2019