Zaken betekenis & definitie

Zaken - volgens het Burg. Wetb. alles, wat bestanddeel van het vermogen zijn kan. Zij worden onderscheiden in lichamelijke en onlichamelijke en de eerste weer in roerende en onroerende. De eerste zijn met de zintuigen waarneembaar, de onlichamelijke niet. Hiertoe behooren o.a. de verschillende rechten.

Gepubliceerd op 14-03-2019