Gapkoers betekenis & definitie

Gapkoers - beurskoers (van effecten) gemaakt door bij een fonds betrokken personen, die een schijnverkoop tegen lageren (hoogeren) koers aangaan, om stukken, die verhandeld moeten worden te hunnen voordeele, lager (of hooger) af te doen. Gappen = stelen.

Gepubliceerd op 13-03-2019