Effecten betekenis & definitie

Effecten - in den ruimsten zin alle eigendommen, zoowel roerende als onroerende goederen. In engeren en meer gebruikelijken zin alle rente- of niet rentegevende papieren van geldswaarde, die op langer of korter termijn loopen en aan toonder of op naam gesteld zijn. Daartoe behooren alle staatspapieren, obligatiën van provinciën, steden, enz., aandeelen en obligatiën van spoorwegen en andere maatschappijen, banken, fabrieken, rentebrieven, loten, enz. Ook verstaat men er soms onder wissels, banknoten en dergelijke. .. De inhoud ervan moet bevatten de nominale waarde van het papier, den naam van den schuldenaar, doorloopende nummering, den rentevoet, waarop de schuld loopt, wanneer er een tijd van aflossing bepaald is, de daartoe bestemde termijnen, bij loten het plan der uitloting, enz. Vele effecten bevatten bovendien nog andere mededeelingen, bv. privilegiën van den schuldenaar, wettelijke bepalingen, voorwaarden van prioriteits- of pandrechten. Aan de effecten, waarvan de rente of het dividend op regelmatige termijnen wordt betaald, worden coupons toegevoegd, waarop de rente op den bepaalden termijn kan worden ontvangen en veeltijds ook een talon ter bekoming van nieuwe coupons, wanneer de eerste alle zijn ingewisseld.

— Siegfr. R. Fuldauer. Verlies en diefstal van Effecten, f 2.— ’s Gravenhage, Gebr. Belinfante.

— Van Oss, Effectenboek f 16.50. Verschijnt jaarlijks.

— J. Pik, Effecten, coupons en geld. Gids voor bankiers, effectenhandelaars en geldbeleggers. Uitgave van Gebr. Hoitsema, Groningen 1890.

— Trekkingslijst van binnen- en buitenlandsche effecten, spoorwegaandeelen, loterij leeningen, enz. per jaarg. van 40 nrs. f 3.— p. p. f 3.50. Amsterdam, J. H. Sjoerd dgoederen. In engeren en meer gebruikelijken zin alle rente- of niet rentegevende papieren van geldswaarde, die op langer of korter termijn loopen en aan toonder of op naam gesteld zijn. Daartoe behooren alle staatspapieren, obligatiën van provinciën, steden, enz., aandeelen en obligatiën van spoorwegen en andere maatschappijen, banken, fabrieken, rentebrieven, loten, enz. Ook verstaat men er soms onder wissels, banknoten en dergelijke.

De inhoud ervan moet bevatten de nominale waarde van het papier, den naam van den schuldenaar, doorloopende nummering, den rentevoet, waarop de schuld loopt, wanneer er een tijd van aflossing bepaald is, de daartoe bestemde termijnen, bij loten het plan der uitloting, enz. Vele effecten bevatten bovendien nog andere mededeelingen, bv. privilegiën van den schuldenaar, wettelijke bepalingen, voorwaarden van prioriteits- of pandrechten. Aan de effecten, waarvan de rente of het dividend op regelmatige termijnen wordt betaald, worden coupons toegevoegd, waarop de rente op den bepaalden termijn kan worden ontvangen en veeltijds ook een talon ter bekoming van nieuwe coupons, wanneer de eerste alle zijn ingewisseld.

— Siegfr. R. Fuldauer. Verlies en diefstal van Effecten, f 2.— ’s Gravenhage, Gebr. Belinfante.

— Van Oss, Effectenboek f 16.50. Verschijnt jaarlijks.

— J. Pik, Effecten, coupons en geld. Gids voor bankiers, effectenhandelaars en geldbeleggers. Uitgave van Gebr. Hoitsema, Groningen 1890.

— Trekkingslijst van binnen- en buitenlandsche effecten, spoorwegaandeelen, loterij leeningen, enz. per jaarg. van 40 nrs. f 3.— p. p. f 3.50. Amsterdam, J. H. Sjoerd de Vries.

Gepubliceerd op 13-03-2019