Debiteuren betekenis & definitie

Debiteuren - rek., wordt gedeb. voor alle bedragen (in eigen geld) te vorderen van die personen, met wie de koopman niet zooveel of zulke uitgebreide zaken doet, dat zij een eigen rekening behoeven; zij wordt gecred. voor iedere geheele of gedeeltelijke afdoening eener vordering. Ook genoemd: Diverse Debiteuren.

Gepubliceerd op 13-03-2019