Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Gepubliceerd op 14-03-2019

2019-03-14

Koopman

betekenis & definitie

Koopman - ook: handelaar of handelsman; diegenen, welke daden van koophandel uitoefenen en daarvan hun gewoon beroep maken. Onder daden van koophandel verstaat de wet in het algemeen, het koopen van waren om die weder te verkoopen, in het groot of in het klein, hetzij ruw, hetzij bewerkt, of om alleen het gebruik daarvan te verhuren. Ook eenige speciaal door de wet genoemde handelingen zijn daden van koophandel. W. v. K. art. 2 en volg.