Crediteuren betekenis & definitie

Crediteuren - rek., wordt gecred. voor alle bedragen (in eigen geld) schuldig aan die personen, met wie de koopman niet zooveel of zulke uitgebreide zaken doet, dat zij een aparte rekening behoeven; ze wordt gedeb. voor iedere geheele of gedeeltelijke afdoening eener schuld. Ook genoemd „ Diverse Crediteuren”.

Gepubliceerd op 13-03-2019