Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Gepubliceerd op 13-03-2019

2019-03-13

Contrôle

betekenis & definitie

Contrôle - het dubbel van een boek of register, dat geheel eensluidend behoort te zijn en door een tweeden persoon gehouden wordt, waardoor meer zekerheid tegen misslagen ert ook tegen fouten en bedrog verkregen wordt. Ook: het toezicht en zelfs de leiding der zaken van anderen, ter bevordering van eigen belang of van derden. Ook: administratieve contrôle. Het nagaan der administratie en boekhouding door een accountant, om te zien, of alles dienaangaande in orde is.

— Pixley, Francis W. The investigation of the accounts of commercial undertakings previous to their conversion into public companies. Uitgave van Gee & Co., Londen 1890. Dicksee Auditing. Gee & Co., Londen.