Administratie betekenis & definitie

Administratie - (Lat. administratio, Eng. administration, Fr. administration, D. administration). Het bestuur, beheer, toezicht, van of op eigen zaken, of die van anderen. Ook: het algemeen bestuur der uit- en ingaande rechten, dat der posterijen.

Ook: Aanteekeningen, in het algemeen, die gemaakt worden ten dienste van handels- en andere ondernemingen. Het verzamelen der gegevens noodig voor de boekhouding en statistiek eener zaak.