Wat is de betekenis van Controle?

2019
2021-01-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

controle

controle - Zelfstandignaamwoord 1. toezicht, inspectie, onderzoek, nazien     ♢ Voor het opstijgen van het vliegtuig voerde de bemanning nog een laatste controle uit. 2. beheersing, overheersing     ♢ De behendige wielrenner verloor door de te hoge snelheid tijdens de afdaling,...

Lees verder
2018
2021-01-20
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

controle

controle - zelfstandig naamwoord uitspraak: con-tro-le 1. het kijken of iets in orde is ♢ de controle op nieuwe auto's is prima 2. het ergens greep op houden ♢ hij heeft geen controle meer over...

Lees verder
2017
2021-01-20
Hygiënecode voor ambulante handel

Schrijver op Ensie

Controle

Controle is het intern nagaan of de hygiëne- en werkvoorschriften in overeenstemming met de hygiënecode worden opgevolgd.

2017
2021-01-20
WizWijs

Inzicht voor leerling en leerkracht

controle

Controle betekent in Wizwijs: nakijken of een uitkomst klopt. Wizwijs stimuleert de leerlingen vaak om uitkomsten van schattingen of berekeningen uit het hoofd, via rekenen op papier of met de rekenmachine te controleren. Wanneer de leerlingen met de rekenmachine een uitkomst moeten controleren, staat er bij de opdracht het rekenmachine-icoontje me...

Lees verder
2016
2021-01-20
Cijfers spreken

Cijfers spreken

controle

Het in de hand hebben van onderzoeksomstandigheden en -variabelen door de onderzoeker.

2015
2021-01-20
Typisch Vlaams

Door Ludo Permentier en Rik Schutz

controle

autokeuring, (NL) apk In ons land geldt al dat nieuwe wagens na vier jaar een eerste keer naar de controle moeten en nadien elk jaar. (Het Nieuwsblad) Belgisch-Nederlandse Standaardtaal Gangbaarheid: 7 Vlaamsheid: 2

Lees verder
2008
2021-01-20
Praktische Economie havo 3

Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

controle

Nagaan of werknemers goed werken en of de doelstellingen bereikt worden.

2008
2021-01-20
Praktische economie vwo 3

BEGRIPPENLIJST UIT PRAKTISCHE ECONOMIE VWO 3

controle

Nagaan of werknemers goed werken en of de doelstellingen bereikt worden.

1998
2021-01-20
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

controle

1. In een kleur: een zodanig bezit dat de tegenpartij in die kleur niet meteen een aantal slagen kan incasseren. Een aas of (in een troefcontract) een renonce is een eerste-ronde controle (ofwel ‘eerste controle’) en een heer of een singleton een tweede-ronde controle (ofwel ‘tweede controle’). In sommige biedsystemen kan naar het aantal controles...

Lees verder
1992
2021-01-20
Staatsinrichting

Staatsinrichting begrippen omschreven

Controle

Een controle is toezicht op iets of iemand houden, nagaan of het bestuur van iets of iemand wel goed is.

1950
2021-01-20
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Contrôle

(Fr.), v. (-s), 1. het controleren; opzicht, toezicht geoefend door het nagaan van enig beheer, beleid of gedrag, van de juiste werking van een toestel, van het al of niet aanwezig zijn van iets enz.; — onder contrôle staan, gecontroleerd worden; — onder contrôle hebben, in bedwang hebben, meester zijn van. 2....

Lees verder
1949
2021-01-20
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Controle

afkomstig van het woord Contre-rôle of tegenlijst, betekende oorspronkelijk het toezicht over de inkomsten en uitgaven van de Staat aan de hand van bepaalde lijsten. De daarmede belaste persoon heette controleur, een naam die nog in gebruik is voor controlerende belastingambtenaren.

1948
2021-01-20
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

contrôle

(Fr.) v. tegenrekening; toezicht, opzicht.

1933
2021-01-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Contrôle

Contrôle - in de huishoudingen, meer speciaal in de ondernemingen, is te onderscheiden 1° naar haar strekking, in technische en economische controle; 2° naar de organen, die de controle uitoefenen, in interne en externe c.; 3° naar het al of niet verplicht karakter, in gedwongene en vrije contrôle. Technische contrôle...

Lees verder
1922
2021-01-20
Wetenswaardig Allerlei

Wetenswaardig Allerlei door T. Pluim, uitgave 1922

Controle

Controle (Fr. ; letterlijk : contre-rôle = tegen-rol), betekent opzicht, toezicht. Oorspronkelijk had het woord betrekking op geldzaken ; de persoon, met het toezicht belast, hield een contra-rol, een tegen-boek, d.w.z. maakte eveneens aanteekeningen, om zo te kunnen nagaan, oï de cijfers klopten. Later kreeg controle de ruimere beteekenis van toez...

Lees verder
1914
2021-01-20
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

controle

controle, - v., toezicht; naziening; dubbel register, tegenboek; keurmerk op gouden of zilveren voorwerpen; conduitelijst der officieren; naamlijst; aanmerking.

1910
2021-01-20
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Contrôle

Contrôle - het dubbel van een boek of register, dat geheel eensluidend behoort te zijn en door een tweeden persoon gehouden wordt, waardoor meer zekerheid tegen misslagen ert ook tegen fouten en bedrog verkregen wordt. Ook: het toezicht en zelfs de leiding der zaken van anderen, ter bevordering van eigen belang of van derden. Ook: administratieve c...

Lees verder
1898
2021-01-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Contrôle

CONTRÔLE, v. (-s), opzicht, toezicht; tegenrekening, dubbel register; — het controleeren; — de persoon die controleert, (dan m.); — de plaats waar gecontroleerd wordt (op de spoorwegen) het kaartje aan de contrôle afgeven.

Lees verder
1870
2021-01-20
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Controle

Controle, afkomstig van het woord contre-róle of tegenlijst, was weleer het opzigt over de inkomsten en uitgaven van den Staat door iemand, die een afschrift in handen had van de lijst, volgens welke ondergeschikte ambtenaren die inkomsten moesten ontvangen of die uitgaven bewerkstelligen. Die persoon droeg den naam van controleur, en deze is bij o...

Lees verder
1864
2021-01-20
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

contrôle

contrôle - v. opzicht, toezicht; tegenrekening, dubbel register