Wat is de betekenis van Controle?

2024-02-24
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

controle

controle - Zelfstandignaamwoord 1. toezicht, inspectie, onderzoek, nazien     ♢ Voor het opstijgen van het vliegtuig voerde de bemanning nog een laatste controle uit. 2. beheersing, overheersing     ♢ De behendige wielrenner verloor door de te hoge snelheid tijdens de afdaling,...

2024-02-24
Hygiënecode voor ambulante handel

Schrijver op Ensie

Controle

Controle is het intern nagaan of de hygiëne- en werkvoorschriften in overeenstemming met de hygiënecode worden opgevolgd.

2024-02-24
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

controle

controle - zelfstandig naamwoord uitspraak: con-tro-le 1. het kijken of iets in orde is ♢ de controle op nieuwe auto's is prima 2. het ergens greep op houden ♢ hij heeft geen controle meer over...

2024-02-24
Bridge Opzoekboek

drs. Toine van Hoof (2017)

controle

1. In een kleur: een zodanig bezit dat de tegenpartij in die kleur niet meteen een aantal slagen kan incasseren. Een aas of (in een troefcontract) een renonce is een eerste-ronde controle (ofwel ‘eerste controle’) en een heer of een singleton een tweede-ronde controle (ofwel ‘tweede controle’). In sommige biedsystemen kan naar het aantal controles...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-24
Woordenlijst leerling en leerkracht

WizWijs (2017)

controle

Controle betekent in Wizwijs: nakijken of een uitkomst klopt. Wizwijs stimuleert de leerlingen vaak om uitkomsten van schattingen of berekeningen uit het hoofd, via rekenen op papier of met de rekenmachine te controleren. Wanneer de leerlingen met de rekenmachine een uitkomst moeten controleren, staat er bij de opdracht het rekenmachine-icoontje me...

2024-02-24
Cijfers spreken

Joep Brinkman & Hilbrand Oldenhuis (2016)

controle

Het in de hand hebben van onderzoeksomstandigheden en -variabelen door de onderzoeker.

2024-02-24
Typisch Vlaams woordenboek

Ludo Permentier en Rik Schutz (2015)

controle

autokeuring, (NL) apk In ons land geldt al dat nieuwe wagens na vier jaar een eerste keer naar de controle moeten en nadien elk jaar. (Het Nieuwsblad) Belgisch-Nederlandse Standaardtaal Gangbaarheid: 7 Vlaamsheid: 2

2024-02-24
Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

Drs. Peter Adriaansen & Dr. Aad Zuiderwijk (2008)

controle

Nagaan of werknemers goed werken en of de doelstellingen bereikt worden.

2024-02-24
Begrippenlijst uit Praktische Economie vwo 3

Drs. Peter Adriaansen & Dr. Aad Zuiderwijk (2008)

controle

Nagaan of werknemers goed werken en of de doelstellingen bereikt worden.

2024-02-24
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

controle

(de, -s) - de controle over het stuur verliezen, de macht over het stuur verliezen.

2024-02-24
Begrippenlijst Staatsinrichting

Rijksoverheid (1992)

Controle

Een controle is toezicht op iets of iemand houden, nagaan of het bestuur van iets of iemand wel goed is.

2024-02-24
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Controle

toezicht, narekening

2024-02-24
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Contrôle

s., kontrôlle; (over het lichaam) bistjûr (it).

2024-02-24
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Contrôle

tegenregister; naamlijst, staat [bij ’t leger]; keur, waarmerk [op goud en zilver]; contrôle, toezicht.

2024-02-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Contrôle

(Fr.), v. (-s), 1. het controleren; opzicht, toezicht geoefend door het nagaan van enig beheer, beleid of gedrag, van de juiste werking van een toestel, van het al of niet aanwezig zijn van iets enz.; — onder contrôle staan, gecontroleerd worden; — onder contrôle hebben, in bedwang hebben, meester zijn van. 2....

2024-02-24
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Controle

afkomstig van het woord Contre-rôle of tegenlijst, betekende oorspronkelijk het toezicht over de inkomsten en uitgaven van de Staat aan de hand van bepaalde lijsten. De daarmede belaste persoon heette controleur, een naam die nog in gebruik is voor controlerende belastingambtenaren.

2024-02-24
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

contrôle

(Fr.) v. tegenrekening; toezicht, opzicht.

2024-02-24
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

contrôle

v. -s (Fr. [v. Lat. contra + rotulus = eig. tegenrol]: tegenrekening, dubbel- of tegenboek, register; toezicht; ook: plaats, waar het toezicht wordt geoefend).

2024-02-24
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

contrôle

(Fr.), v. toezicht, opzicht.

2024-02-24
Occult woordenboekje

D. van Veen Jzn. (1936)

Contrôle

(beheersing). Een intelligentie, die het toezicht houdt bij een medium; haar taak is, om te zorgen, dat geen ongewenste intelligenties door het medium werken, of het medium kwaad doen.