Overeenkomst betekenis & definitie

Overeenkomst - volgens het Burg. Wetb. een handeling, waarbij één of meer personen zich jegens één of meer andere verbinden. Zij wordt aangegaan om niet, of onder een bezwarenden titel. De eerste is een overeenkomst, waarbij de eene partij aan de andere, zonder eenigen baat een voordeel toekent, bijv. schenking. — De tweede is een zoodanige, waarbij ieder der partijen voordeel geniet, bijv. koop en verkoop; huur en verhuur.

— (arbeids): Rechtelijke beslissingen inzake de wet op de arbeidsovereenkomst. Haarlem. H.D.Tjeenk Willink. Per No. f 0.15.

Gepubliceerd op 14-03-2019