Wat is de betekenis van betaling?

2023-12-04
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

betaling

betaling - Zelfstandignaamwoord 1. het overhandigen of overboeken van geld in ruil voor goed of dienst De betaling is nog niet binnen. Woordherkomst Naamwoord van handeling van betalen met het achtervoegsel -ing. Verwante begrippen storting, uitbetaling, uitkering, voldoeni...

2023-12-04
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

betaling

betaling - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-ta-ling 1. het overdragen of overschrijven van geld ♢ wij hebben nog geen betaling van u ontvangen Zelfstandig naamwoord: be-ta-ling de betaling ...


Direct alle 14 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-04
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

betaling

zie gemak.

2023-12-04
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Betaling

s., bitelling, biteljen (it).

2023-12-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Betaling

v. (-en), het betalen, inz. door geldoverdracht : iets in betaling geven; betaling ontvangen, eisen ;— zijn betalingen staken, failliet gaan; — (handel) betaling ter ere, het betalen door een ander dan de betrokkene van een van non-betaling geprotesteerde wissel; — contante, gerede betaling, dade...

2023-12-04
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Betaling

is een begrip waaronder de wet en daarmee de rechtswetenschap niet uitsluitend de voldoening van een geldschuld verstaat, maar in het algemeen het verrichten van de verschuldigde praestatie. Als zodanig wordt de betaling in de artt. 1418 en vv. B.W. behandeld als een wijze waarop verbintenissen tenietgaan. Hierbij regelt de wet nader wie, behalve d...

2023-12-04
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

betaling

v. betalingen (het betalen inz. geldelijke afdoening): tegen contante betaling; in betaling geven, om er mee te betalen; bij gebrek van betaling; zijn betalingen staken.

2023-12-04
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

betaling

(bə’ta:ling) v. (-en) het betalen : een geschiedt ; een doen ; in geven; een uitstellen, opschorten ; ontvangen, eisen ; tegen kontante verkopen ; die bank staakt haar -en. Syn. →: beloning.

2023-12-04
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Betaling

Betaling - het voldoen eener schuld, in het bijzonder, wanneer zulks in betaalmiddelen geschiedt. De schuldeischer behoeft niet met betaling in gedeelten genoegen te nemen (zie AFBETALING; art. 1426 B. W., anders bij wissels, artt. 168 en 169 K.). Indien niets daaromtrent is overeengekomen, moet de b. geschieden ter woonplaatse van den schuld...

2023-12-04
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Betaling

v. (en), het betalen, m.n. door geldoverdracht: betaling ontvangen, eisen; zijn betalingen staken, failliet gaan; contante betaling, dadelijk bij de levering, (gewoonlijk) binnen 30 dagen na de levering. Hoewel in Nederland volgens het spraakgebruik alleen van betaling wordt gesproken indien aan schuldverbintenis wordt voldaan door het geven van g...

2023-12-04
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Betaling

Betaling - onder betaling heeft men in het algemeen te verstaan, het nakomen van de verplichtingen, uit een overeenkomst voortspruitende. De bizondere beteekenis, die dit woord evenwel voornamelijk heeft is: het voldoen van een geldelijke schuld, geheel of gedeeltelijk.

2023-12-04
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Betaling

BETALING, v. (-en) het betalen: iets in betaling geven; betaling ontvangen, eischen; — zijne betalingen staken, bankroet gaan; — (handel) betaling ter eer;. het betalen door een ander dan den betrokkene van een van non-betaling geprotesteerden wissel; — contante, gereede betaling, dadelijk bij de levering. (gewoonlijk) binnen 30...

2023-12-04
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Betaling

zie Beloonlng.

2023-12-04
Woordenboek voor vrijmetselaren

W. de Grebber (1844)

Betaling

BETALING. Bijdrage tot instandhouding eener Loge, en verpligte bijdrage aan het Groot-Oosten (Metalen genaamd.)