Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Gepubliceerd op 13-03-2019

Baar

betekenis & definitie

Baar - staaf onverwerkt goud, zilver enz., gewoonlijk in den vorm van een afgeknotte pyramide en voorzien van een stempel, aangevende het fijn gehalte of allooi en het gewicht. In Nederland, Frankrijk en Duitschland worden thans het goud en zilver in baren en muntspeciën genoteerd per K.G. van 1000/1000 fijn. Is de prijs van het goud te Amsterdam ƒ 1650 en is het allooi 900/1000, dan wordt het verschil berekend en kost het K.G. ƒ 1485, met het zilver geschiedt dezelfde berekening.

In Londen wordt het zilver genoteerd per oz = 0,0311 K.G. De koers van zilver bij remise naar Britsch-Indië, China en verder Azië regelt zich tevens naar den wisselkoers, waardoor er vaak een betrekkelijk groot verschil tusschen den Indischen koers en dien, welke te Londen zelf besteed wordt, ontstaat. In China, waar geen gouden of zilveren munt geslagen wordt, bedient men zich van stukken of baren, dikwijls in den vorm van prisma’s van verschillend gewicht en gehalte. Wegens het uitboren van deze stukken en het opvullen met lood geeft men er evenwel de voorkeur aan bladgoud.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!